Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné podmínky se použijí na nákupy v našem eshopu uskutečněné mezi Vámi jako kupujícím a naším zákazníkem a námi jako prodávajícím a provozovatelem thajských lázní Zen Spa.

1.2. E-shop je provozován společností Zen Spa Europe s.r.o. se sídlem v Plzeňská 2562/166, Smíchov, 150 00 Praha, IČ 07206429, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296589. Kontakt na nás je: e-mail: info@zenspa.cz. Jsme jedním z předních poskytovatelů služeb v České republice, pokud jde o sektor wellness, specializovaným na provozování wellness zařízení a zařízení sloužících pro regeneraci, rekondice, masáže.

1.3. Eshop prodává vouchery na naše produkty a služby. Tyto služby jsou poskytovány u klientů doma nebo ve firmách. 

2. VZTAH MEZI PROVOZOVATELEM (PRODÁVAJÍCÍM) A ZÁKAZNÍKEM (KUPUJÍCÍM)

2.1 My odpovídáme za to, že vám poskytneme voucher na služby, které jste si koupili, za přijetí voucheru ve službách u klientů, nebo ve firmách. 

2.2 Vy jste odpovědni za zaplacení objednaného voucheru a za jeho užití před uplynutím doby platnosti. Po jeho splatnosti zaniká nárok na jeho uplatnění.

3. OBJEDNÁVKA VOUCHERŮ

3.1. Aby byla vaše objednávka platná, musíte na objednávkovém formuláři vyplnit všechny požadované údaje.

3.2. Před odesláním objednávky zkontrolujte všechny údaje, které jste vyplnili. Jakmile nám zašlete řádně vyplněný objednávkový formulář, jste jím vázáni.

3.3. Smlouva mezi vámi a námi je uzavřena v momentě řádného doručení objednávky k nám a jejím přijetím námi. Vy obdržíte informační e-mail o tom, že vaše objednávka byla přijata. Formální přijetí vaší objednávky není nutné.

3.4. Uzavřená smlouva může být měněna, nebo zrušena pouze smlouvou s námi, nebo na základě těchto Všeobecných podmínek a na základě zákona.

3.5. Odesláním objednávky souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami. Rovněž tímto potvrzujete, že jste starší 18 let a jste seznámeni s těmito Všeobecnými podmínkami.

3.6. Smlouva se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány českými soudy.

4. DODÁNÍ VOUCHERU

4.1. Objednaný voucher vám bude dodán prostřednictvím e-mailu. Voucher musíte vytisknout a přinést ho do klubu, kde budete čerpat objednané služby.

4.2. Voucher obdržíte v závislosti na vybraném způsobu placení. Pokud je vaše platba uskutečněna bankovním převodem, obdržíte voucher okamžitě poté, co my obdržíme platbu za voucher; tj. obvykle jsou to tři pracovní dny od data, kdy jste platbu poslali nám. Pokud se platba uskutečňuje prostřednictvím kreditní karty, nebo v systému PayPal, obdržíte voucher okamžitě po dokončení online platby. Jestliže platíte v klubu, obdržíte voucher po zaplacení.

4.3. Voucher je platný po dobu třech měsíců od data jeho doručení vám, pokud není na online eshopu uvedena a na voucheru vytištěna jiná doba platnosti. Službu musíte vyčerpat během.

5. PODMÍNKY UŽITÍ VOUCHERU

5.1. Všechny podmínky týkající se voucheru najdete buď na voucheru, nebo na nabídce eshopu.

5.2. Voucher nemůže být použit po uplynutí doby platnosti.

5.3. Voucher může být použit pouze jednou. Můžete voucher převést na jinou osobu.

5.4. Voucher může být použit pouze u klientů doma, nebo ve firmách, který jste si vybrali při objednávce voucheru.

5.5. Voucher nemůže být vyměněn za peníze.

5.6. Neodpovídáme za škodu, ztrátu nebo odcizení voucheru.

5.7. Platnost voucheru je 3 měsíce od data zakoupení, pokud na něm není uvedeno jinak.

5.8. Voucheru po expiraci je možné prodloužit platnost. Za tuto službu účtujeme poplatek 500 Kč.

6. REKLAMACE

6.1. Pokud služba poskytovaná u klientů doma, nebo ve firmě, na základě voucheru byla vadná, můžete službu u nás reklamovat. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději během pěti pracovních dnů od poskytnutí služby. Musí být písemná a musí jasně specifikovat reklamované vady. Reklamaci nám musíte poslat e-mailem, nebo poštou na adresu uvedenou v článku 1.2. výše. Vaši reklamaci prozkoumáme během třiceti dnů od jejího obdržení a budeme vás kontaktovat. Pokud bude reklamace oprávněná, nabídneme vám nový voucher na služby.

7. CENA A PLATBY

7.1. Cena za produkt (službu), je bez dph, nejsme plátci dph, bude spolu s podmínkami produktů uvedena na webové stránce www.zengohome.cz

7.2. Platbu je možné provést následujícími způsoby:  
a) bankovním převodem: cena musí být odeslána během 24 hodin od objednání voucheru. Nicméně cena musí být připsána na náš účet během čtyř pracovních dnů od učinění objednávky;  
b) kreditní kartou: platba je provedena přímo po objednání.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Od smlouvy můžete odstoupit, bez jakéhokoliv důvodu, ve lhůtě 14 dnů od doby, kdy vám byl voucher doručen, pokud již služba nebyla využita. Pro odstoupení od smlouvy nám zašlete email na info@zenspa.cz.

8.2. Pokud objednaná služba námi již nebude poskytována, můžete žádat o zrušení smlouvy a budou vám vráceny uhrazené peníze. Zrušení musí být učiněno během pěti pracovních dnů poté, co jste se dozvěděl, že objednaný produkt nebo služba již není dostupná.

8.3. Zrušení smlouvy může být učiněno písemnou formou e-mailem, nebo dopisem zaslaným na adresu uvedenou v článku 1.2. výše.

8.4. Pokud máte nárok na vrácení peněz, peníze vám převedeme bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zrušení smlouvy a číslo vašeho bankovního účtu.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

9.1. S vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s příslušnou českou legislativou (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Vyplněním vašich osobních údajů souhlasíte s jejich užitím a nakládáním v souladu se zákonem a za účelem poskytnutí služby. Vaše údaje neposkytneme žádné třetí osobě.

9.2. Vyplněním vašich osobních údajů souhlasíte s tím, že budete dostávat marketingové nabídky buď e-mailem, nebo ve formě SMS.

9.3. Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete odvolat a to písemně e-mailem, prostřednictvím formuláře na e-shopu (vyžaduje přihlášení) nebo dopisem, zaslaným na adresu uvedenou v článku 1.2.

9.4. Můžete požádat o odstranění osobních údajů a to prostřednictvím formuláře nebo e-mailem.

9.5. Jaké údaje o vás uchováváme a jak je s nimi nakládáno můžete zjistit z výpisu osobních údajů. O ten můžete zažádat prostřednictvím formuláře ve vašem profilu, maximálně však 3x za 24 hodin.

9.6. Vaše osobní data mohou být poskytnuta ke zpracování těmto službám třetích stran za účelem dodávky služby:

9.6.1. Mailchimp

9.6.2. Google

9.6.3. Facebook a Instagram

9.6.4. Seznam

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zen Spa Europe s.r.o., e-mail: info@zenspa.cz

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Potvrzujete, že souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami ve znění, které je platné v okamžiku, kdy objednáváte příslušný produkt / službu.

10.2. Tyto Všeobecné podmínky můžeme kdykoli změnit. Nemáme povinnost vás o takových změnách informovat a objednáním služeb vždy akceptujete platné znění Všeobecných podmínek.

10.3. Vztahy neupravené v těchto Všeobecných podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českého práva.

 
Zpět do obchodu